Konfirmation

KONFIRMATION

Vi vill erbjuda dig ett spännande år med läger, gemenskap och framförallt undervisning om den kristna tron. Tillsammans med engagerade ledare tror vi att du kommer få ett konfirmationsår värt att minnas. Vare sig du väljer att tro eller inte så är det viktigt att ta reda på och fundera kring vad som ingår i den kristna tron. Då vet man vad man säger ja till, eller säger nej till.


Konfirmera betyder ”bekräfta” och vi bekräftar att du genom undervisningen fått en inblick i den kristna trons grunder.

Det ges alltid tid till samtal och diskussion om de frågor som tas upp och som berör dig.


I undervisningen ingår också att vi tillsammans besöker ett antal Gudstjänster.


Kostnader

Undervisningen inkl. material och Bibel är kostnadsfri. Lärarna är församlingarnas anställda. Under hösten åker vi på hajk, och på våren åker vi på ett stort läger tillsammans med andra konfirmandgrupper. För de olika hajkerna och lägret kommer ett självkostnadspris att tas ut.


Vi läser varannan torsdag kl. 16.30 – 18.30 Under hösten ojämna veckor och våren jämna veckor.


Tillsammans arrangerar Missionskyrkan i Taberg, Månsarps Missionsförsamling, Pingstkyrkan i Taberg och Slättenkyrkan i Norrahammar denna Konfaläsning.


Detta gäller dig som börjar 8:an i höst. 


Folder konfirmation 2019-2020


Vill Du veta mer?

Kontaktar Eva Joelsson 036-367152, familjepastor@tabergsmissionskyrka.se