Mission

MISSION

 

I Sverige och Världen

 

Tabergs Missionskyrka stöder missionsinsatser både här i Sverige och utöver vår värld.

 

Du kan läsa mer om mission i andra länder på dessa hemsidor:

www.equmeniakyrkan.se

www.alliansmissionen.se

 

Missionsstipendium

Tabergs Missionskyrkas missionsstipendium är till för att hjälpa församlingsmedlemmar som under en kortare tid vill åka utomlands för att arbeta med missionsarbete eller humanitärt arbete i kristen regi. Stipendiet är tänkt att täcka en del av kostnader.

Tanken är att den sökande ska få en ökad insikt om vad mission är, att man får tid att fundera över vilken plats mission har det egna livet. Dessutom får du som missionsstipendiat stöd i form av förbön och en kontaktperson i missionsrådet som kan ge dig goda råd.

 

Klicka på dessa länkar för att läsa mer och ta del av ansökningshandlingarna.

 

Ansökan missionsstipendium

Missionsstipendium

Tabergs Missionskyrkas Missionsstipendium information 2014

 

 

En hälsning från vår missionär Lisbeth Fritzell

Hälsning till Tabergs missionsförsamling mars 2017