Julgåvan 2018

TACK!

alla Ni som på något sätt bidragit till att vi kunnat sända 382 mat-och hygienpaket till fattiga familjer i staden Bacau i Rumänien.


Försäljningen har planerats av Missionsrådet i samarbete med SAM-HJÄLP - reklamblad har delats ut i Taberg och Månsarp - tidningsartikel i JP och Missionsbladet. Försäljningen har skett vid ICA o Coop i Taberg fredagen o lördagen 9 och 10 november av församlingsmedlemmar och under tiden fram till jul i Missionskyrkan och på en del arbetsplatser.

Har fått många positiva "tillrop" från bygdens folk för detta arbete, med kommentar som tex. "då vet vi ju att hjälpen når fram".


Taberg i dec. 2018

Hälsningar Tabergs Missionsförsamling Missionsrådet

Henrik Lindkvist