Tack från Missionsrådet

TACK!

Tack till alla Ni som på något sätt bidragit till att vi kunnat sända 354 matpaket till behövande familjer i Rumänien

 

Försäljningen har planerats av Missionsrådet i samarbete med SAM hjälp - reklamblad har delats ut i Taberg och Månsarp - tidningsartikel i JP och Missionsbladet. Försäljningen har skett vid ICA o Coop i Taberg fredagen o lördagen 11 och 12 november av församlings medlemmar och under tiden fram till jul i Missionskyrkan och på vissa arbetsplatser. Vi har fått många positiva "tillrop" från bygdens folk för det arbete vi gör, med kommentar från en del att, "då vet vi ju att hjälpen når fram".

 

Taberg 14 dec. 2016

 

Hälsningar Tabergs Missionsförsamling Missionsrådet

Henrik Lindkvist, Gull Britt Eskilsson