Tack från Missionsrådet

TACK!

Tack till alla Ni som på något sätt bidragit till att vi kunnat sända 338 matpaket till behövande familjer i Rumänien

 

Försäljningen har planerats av Missionsrådet i samarbete med Sam-Hjälp. Reklamblad har delats ut i Taberg och Månsarp, tidningsartikel i JP och Missionsbladet. Försäljningen har skett vid ICA o Coop i Taberg fredagen o lördagen 10 och 11 november av församlingsmedlemmar och under tiden fram till jul i Missionskyrkan och på vissa arbetsplatser. Vi har fått många positiva "tillrop" från bygdens folk för det arbete vi gör, med kommentar från en del att, "då vet vi ju att hjälpen når fram".

 

Taberg december 2017

 

Hälsningar Tabergs Missionsförsamling Missionsrådet

Henrik Lindkvist