Scout

SCOUT


tisdagar träffas miniscouter och scouterna i Tabergs Missionskyrka.

 

Miniscouterna träffas kl 17-18

Scouterna träffas kl 18-19.30


Miniscout är för 6-7 åringar. Scout är indelade i tre olika åldersgrupper:

Spårarscout

årskurs 2-3

Upptäckarscout

årskurs 4-6

Äventyrsscout

årskurs 7 och uppåt

Vi träffas i patruller där vi lär oss att samarbeta med varandra på olika sätt, genom lek och aktiviteter. Vi är utomhus så mycket det går och lär oss att göra knopar, surra, elda, använda kniv, såg och yxa.


Vi lär oss om naturen, om världen och att ta hand om varandra. Vi lagar mat över öppen eld och  myser tillsammans runt elden. Någon gång under terminen åker vi även iväg på hajk. Allt detta för att förbereda oss inför sommarens höjdpunkt som är att få åka på läger.


Vi tillhör Equmeniascout som är med i Scouterna i Sverige.


Välkommen att testa på scouting tillsammans med oss!


Program 

Miniscout höstterminen 2020

Spårarscout höstterminen 2020


Kontaktpersoner/Kårchefer

Linda Andersson, 070-579 83 61

Daniel Jannesson 070-226 19 41