Familjen Linevåg

MISSION - Familjen Linevåg


Nyhetsbrev från familjen Linevåg september 2019


Presentationsbrev


Vi är familjen Linevåg, Andreas och Christine med barnen Lovis fem år, Tilde tre år och Laban fyra månader. Vi bor på ön Donsö i Göteborgs södra skärgård, sedan fem år tillbaka. Vi är båda sjuksköterskor, Andreas arbetar på infektionsavdelning samt extra inom ambulansen och som deltidsbrandman. Christine är distriktssköterska med inriktning på barn/ungdom men just nu föräldraledig. Andreas är född och uppvuxen på Donsö. Christine är uppvuxen på en gård i Gåsbo i södra Hälsingland.


Stommen i vårt liv är tron på en Gud som bär genom både svårigheter och glädje och i vardagspusslet med allt vad det innebär. Donsö Missionsförsamling är vår hemförsamling och en viktig del av vardagen. Där är vi engagerade praktiskt på olika sätt samt som mötesledare och med förbön och lovsång.


Vi har båda rest en hel del tidigare i livet och åkt ut som volontär i olika delar av Sydamerika och Afrika. Då i praktisk verksamhet med skolbyggnation, barnhem och fadderverksamhet. Yrket som sjuksköterska valde vi båda med en vilja att jobba med människor i olika kulturer. Arbetet innebär ofta spännande och givande möten med människor. Längtan att få åka ut tillsammans som familj och tjäna Gud har under de senaste sex åren växt sig allt starkare.


Under några år har vi varit i kontakt med Equmeniakyrkan nationellt om vår längtan. I samtalen mellan oss har Nicaragua och Moravakyrkan trätt fram som en konkret möjlighet och detta har bekräftats i samtal med samarbetskyrkan. Equmeniakyrkan samarbetar med Moravakyrkan i Nicaragua sedan trettio år tillbaka. Moravakyrkan har församlingar och arbeten framförallt på landets östkust. Det är en region med stora naturresurser och utbredd fattigdom bland befolkningen som till större delen består av urfolk. Ett behov som Moravakyrkan har uttryckt är stöd inom hälso- och sjukvården som kyrkan bedriver samt hälsofrämjande insatser gällande barn och unga. Vi upplever att detta är en dörr från vilken vi som familj och genom yrket som sjuksköterskor kan få vara med och medverka. Vår förhoppning är att ni som församling vill stå med oss i detta genom bön och om möjligt ekonomiskt stöd.


Varma hälsningar från familjen Linevåg


 
Här är vi, familjen Linevåg. Christine, Tilde, Andreas, Lovis och Laban (i Andreas knä), samt hunden Hassan.


Tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev från familjen Linevåg februari 2019

Nyhetsbrev från familjen Linevåg maj 2019