Aktuellt om missionsarbetet

AKTUELLT OM MISSIONSARBETET


Ge mig en fisk och jag är inte hungrig idag. Lär mig att fiska och jag behöver inte vara hungrig i framtiden. Kunskap är viktigt. Kunskap ger inflytande och frihet.


För vår församling som tillhör två samfund; Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan är arbetet med internationell insamling fokuserat på utbildning. Genom Alliansmissionen är vi med och ger barn och ungdomar i Rumänien med romsk etnicitet möjlighet till läxhjälp och stöd i sina studier. Genom satsningen bryts långa traditioner av utanförskap och hopplöshet. Genom projektet klarar fler barn sin skolgång och får möjlighet att studera vidare.


Equmeniakyrkans internationella arbete finns i 27 länder. I Ryssland ges fd kriminella och missbrukare hjälp att starta egna företag. I Afrika, Mellanöstern, Sydamerika och Östeuropa görs insatser till pastorsutbildningar, skolgång till fattiga barn, skukvård och yrkesutbildningar till kvinnor.


Böneämnen

  • Be för arbetet med Bibelöversättning till Lukasevangeliet på Papya Nya Guinea
  • Be för arbetet med dubbning av Jesusfilmen som kommer att visas för folket
  • Be för Lisbet Fritzell som arbetar med översättningen
  • Be för familjen Linevåg som nu är på väg till Nicaragua.
  • Be för församlingsplaneringen i Panama. Många medlemmar arbetar illegalt och kämpar för rätten att få stanna.
  • Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Din bön och gåva gör skillnad!