Barn & ungdom

BARN & UNGDOM

Tabergs missionsförsamling bedriver en livaktig verksamhet för barn och unga. Det sker genom söndax - tre grupper för de mindre barnen, scout i olika åldersgrupper, konfirmation och tonår. Alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna. Målsättningen är att barnen ska få del av den kristna värdegrunden för att själva få möjlighet att få en personlig kristen tro. Verksamheten bedrivs av ideella ledare i Tabergs Missionskyrkas Unga.


I anslutning till kyrkan drivs föräldrakooperativet Bergsgårdens Förskola.