Kören

KÖREN


Välkommen till körens övningar under våren 2019!


Under våren kommer kören att medverka i församlingens påskmusikal.


Sön 10/3 – Övning kl. 18.00-20.00


Sön 17/3 – Övning kl. 12.00. Vi äter lunch ihop och övar under eftermiddagen.


Lör 30/3 – Övning kl. 09.00-15.00. Inkl. förmiddagsfika och lunch.


Lör 6/4 – Föreställning kl. 17.00.

Sön 7/4 - Föreställning kl. 10.00.


Ingen anmälan krävs.

Hör av dig till vår körledare om du har några frågor.


VÄLKOMMEN!


Kontaktperson

Frida Öhgren, körledare, frida.ohgren@outlook.com