Kören

KÖREN


Kören medverkar på församlingens adventsgudstjänst 2019. Övningstider kommer.Kontaktperson

Frida Öhgren, körledare, frida.ohgren@outlook.com