Barn & ungdom

Tabergs missionsförsamling bedriver en livaktig verksamhet för barn och unga genom vår ungdomsförening Tabergs Missionskyrkas Unga - TMU. Vi har verksamheter för barn och unga i olika åldersgrupper och med olika intressen. Alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna! Målsättningen är att barnen ska få del av den kristna värdegrunden för att själva få möjlighet till en personlig kristen tro.

 

TMU hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, läs mer här.
 

I anslutning till kyrkan drivs föräldrakooperativet Bergsgårdens Förskola

BARN & UNGDOM