Böneämne

BÖNEÄMNE

Vad vill du att vi ska be för?


Förbön

Den kristna församlingen är till för att tjäna sin omgivning. Att vi i Tabergs Missionskyrka vill vara med dig och bedja är att vara i en sådan tjänst. Vi ber med förvissningen om att Gud hör bön och för att Jesus har lovat att höra våra böner.


Du som önskar hjälp med förbön för dig själv eller någon annan är välkommen att höra av dig.

Den e-post du skickar på det här sättet kan enbart läsas av pastorn i Tabergs Missionskyrka. Vi tar med ditt förbönsämne i kommande söndags gudstjänst (om inte du anger annat)och/eller fredagens morgonbön.


Skriv i meddelandet om du vill att endast vår pastor med tystnadsplikt ska be för dig.

Du kan även skriva anonymt.

Skicka in ditt böneämne