Församlingen

FÖRSAMLINGEN


Tabergs Missionsförsamling


  • vill vara en öppen och växande kyrka för alla, där Jesus Kristus är centrum.
  • består av människor i olika åldrar och skeende i livet. Det vi har gemensamt är tron på Jesus Kristus.
  • vill vara en växande församling i ständig förändring med ett oföränderligt budskap i fokus.
  • finns till för att hjälpa människor att upptäcka, lära känna och följa Jesus.
  • står för en klassisk kristen tro. Läs gärna mer om Vår tro.
  • har ca 270 medlemmar.
  • tillhör två trossamfund: Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen, SAM.
  • har ett barn- och ungdomsarbete som samlar ungefär 300 barn varje vecka under terminerna,se respektive aktivitet under "Barn & Ungdom". Barn- och ungdomsarbetet bedrivs av Tabergs Missionsförsamlings Ungdom, TMU.
  • har stora lokaler som bland annat används av föräldrakooperativet Bergsgårdens förskola under veckodagarna. Det finns även möjlighet för privatpersoner och företag/organisationer att hyra delar av lokalerna.


Tillsammans vill vi lära känna Gud bättre och dela livet med varandra.