Musik

MUSIK


Kyrkan är fylld med musik för stora och små. Vi har en kör som övar varannan vecka och en musikkår.

Vi sjunger lovsånger och psalmer tillsammans på våra gudstjänster som en naturlig del i gudstjänstlivet.


På barnens samling Söndax är musiken en självklarthet och till stor glädje.

Barnen sjunger även på gudstjänsten vid olika tillfällen.


Läs mer under Kören och Tabergs musikkår.