Bibelstudier för gymnasieungdomar

Bibel och samtalsgrupp för dig i gymnasieåldern i Tabergs missionskyrka. Frågor och samtal om livet, relationer och bibeltexter. Ledare är ungdomsledare Daniel Arkbro.


Tid 18.00-19.00


14 septempber

12 oktober

16 november

7 december


Ingen anmälan. . Välkomna!


Frågor och info

Ungdomsledaren Daniel Arkbro, se kontaktsidan


BIBELSTUDIER FÖR GYMNASIEUNGDOMAR