Kontakt

KONTAKT

Tabergs Missionskyrka

Centrumplan 5

562 42 Taberg

Tel 036-36 71 50

info@tabergsmissionskyrka.se
Pastor och föreståndare

Daniel Lundstedt

072-341 28 14

pastor@tabergsmissionskyrka.se

Familjepastor

Eva Joelsson

070-119 26 35 familjepastor@tabergsmissionskyrka.se

Ungdomsledare

Christine Salomonsson

070-119 26 34

ungdomsledare@tabergsmissionskyrka.se

Maila webmaster vid behov av ändringar på hemsidan.

webmaster@tabergsmissionskyrka.se

Vill du ge en gåva?


Plusgiro till församlingen

10 93 88-9

Bankgiro till församlingen

233-2088

Plusgiro till TMU

54 21 15-1

Swish

123 363 41 36

Skaffa gärna en stående överföring till församlingens bankkonto

8150-5, 4 404 023-6

Bokning av kyrkans lokaler

Kontakta Ann-Marie Nylander 070-252 73 54  eller församlingens pastor.


Villkor och etiska regler vid uthyrning

Ordförande

Eva Berntsson

Tel. 0393-140 75

eva.berntsson@tabergsmissionskyrka.se

Jan Timarson

Mobil. 070-716 19 41

jan.timarson@tabergsmissionskyrka.se


Kassör

Sievert Bringevik

Tel 036–657 43


Ordförande TMU

Emma Widehäll

tmu@tabergsmissionskyrka.se