Kören

KÖREN


Kören medverkar på församlingens adventsgudstjänst 1/12 -19.


Övningar 

Sön 10/11 kl 11.30-13.00 efter tillsammansgudstjänsten

Sön 17/11 kl 11.45-13.00 efter gudstjänsten

Sön 24/11 kl 18.00-19.30


Ingen anmälan krävs.


Varmt välkommen!


Kontaktperson

Frida Öhgren, körledare, frida.ohgren@outlook.com