Information med anledning av coronaviruset


Information med anledning av coronaviruset, covid-19 

Uppdaterad 2020-04-04


Med anledning av Corona/Covid-19 har vi återigen sett över vår verksamhet och gjort en del förändringar. 


Vi vill inte gripas av fruktan, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Paulus uppmanar oss i 1 Kor 16:14 att göra allting i kärlek. I fallet med spridningen av Corona/Covid-19 innebär detta att särskilt ta hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. Vi vill därför uppmana alla som besöker kyrkan att följa de instruktioner som folkhälsomyndigheten ger. Även om en person inte själv befinner sig i riskzonen så är det viktigt att följa instruktionerna för andra människors skull. Jesus säger i Matt 25:40 Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. 


Paus i verksamheten

Regeringen beslutade att från och med söndagen den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Orsaken är att begränsa smittspridningen. Därför har vi beslutat att ställa in våra gudstjänster framöver.


Förutom Gudstjänsterna är även följande samlingar tillsvidare inställda:


  • Sopplunchgemenskap 
  • RPGs olika samlingar söndagsträffen och dagledigträffen 
  • RPGs vårresa 
  • Födelsedagsfesten 
  • Stick-kontakten 
  • Andrum med nattvard 


Andakter på våra äldreboenden 

Andakter på våra äldreboenden Taberg och Norrahammar är inställda på grund av att de inte tar emot besökare just nu.

 

Gudstjänster spelas in

Vi vill erbjuda alla en möjlighet att lyssna på gudstjänster från Tabergs missionskyrka ändå. Därför startar vi nu ett arbete med att spela in gudstjänster som vi kommer att lägga upp på vår podcast. Gudstjänsterna kommer att finnas tillgängliga när den vanliga gudstjänsten skulle starta. Vår podcast hittar du lättast via sidan Församling/Podcast

På podcasten kan du även följa våra andakter och ta del av äldre predikningar.

 

Gudstjänst och andakter på cd-skiva

Önskar du ha en cd-skiva med våra gudstjänster och andakter. Då alla inte har möjlighet att ta del av vårt utbud av gudstjänster och andakter på vår podcast finns det möjlighet att börja prenumerera på en cd-skiva med veckans gudstjänst. Kontakta någon av de anställda så ska vi se till att du får en skiva.

 

Kyrkan öppen

Under den tid som nu är kommer det att vara öppet i kyrkan för enskild bön och ljuständning två dagar i veckan, se våran kalender för tider.

 

Barn-och ungdomsarbetet har tillsvidare sina träffar utomhus

När det gäller vårt barn och ungdomsarbete följer vi utvecklingen som gäller för förskolan och grundskolan. Så länge de är öppna vill vi erbjuda barnen och ungdomarna positiva samlingar. Alla friska barn och ungdomar är välkomna till våra samlingar. 

Samlingar kan ställas in tidigare ifall våra ledare inte har möjlighet att närvara.