Familjen Hermansson

MISSION - Våra missionärer familjen Hermansson, utsända av Equmeniakyrkan till Ecuador


Petter och Andrea Hermansson avskildes som missionärer i Kyrkokonferensen 2014. De har sedan dess varit i Ecuador i två perioder. Våren 2020 skulle de ha åkt iväg en tredje gång men är tillsvidare kvar i Sverige på grund av Coronapandemin.


Familjen Hermansson består av Andrea, Petter och barnen Natanael 11 år och Alicia 8 år. 


Andrea är ekonom och familjeterapeut och Petter är pastor. Andrea kommer i Ecuador arbeta i det nystartade projektet Frihetens vingar – mot våld i nära relation. Petter kommer främst arbeta med fortbildning av pastorer och mentorsprogram för pastorer och församlingsledare.


Julbrev december 2020


Nyhetsbrev augusti 2020

Nyhetsbrev juli 2020Följ gärna familjen via deras blogg: https://familjenhermansson.wordpress.com